Kaynak & Seri Üretim

 

01       şirket müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sabit bir ihale süreci ile profesyonel alıcıların sağlar.

 

01      Şirketin alıcı eğitimli ve profesyonel beceri sertifikası vardır.

 

01      test ve gerekli özelliklere sahip bir dizi sonra, aynı zamanda seri üretimde bir ürünün kitlesel üretimi.